159. rocznica potyczki pod Mieronicami [Miejsce: Mieronice k/Małogoszcza]

26 marca 2023 r. w kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Mieronicach w gminie Małogoszcz, mszą świętą rozpoczęto uroczystości z okazji 159. rocznicy jednej z potyczek powstania styczniowego, która miała miejsce 25 marca 1864 roku. Po mszy i kameralnych uroczystościach przy obelisku upamiętniającym wydarzenia z 1864 r. wszyscy udali się do pobliskiego lokalu, by tam wysłuchać pasjonującego referatu kolegi Mariusza Bazylewicza o tytule „Mieronice w latach nadziei i walki 1863/64”. Szczególny nacisk położono w niej na duże zaangażowanie w walce o niepodległość właścicieli miejscowego dworu oraz postaci księdza Nestora Bierońskiego, zasłużonego proboszcza małogoskiej parafii.

Miejsce: Mieronice k/Małogoszcza