Krzyż In Memoria Gloria Victis

Krzyż In Memoria Gloria Victis

Baretka

Odznaczenie nawiązuje kształtem do orderu wojennego Virtuti Militari, zwieńczonego podwójnym wieńcem dębowym symbolizującym męstwo. Na awersie od trójpolowego herbu odchodzą promienie słoneczne symbolizujące chwałę. Łaciński napis „in memoria gloria victis” nawołuje do wiecznej pamięci dla chwały zwyciężonych, lecz nie pokonanych. Na rewersie umieszczono daty czterech polskich zrywów narodowowyzwoleńczych: Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Listopadowego, Wiosny Ludów i Powstania Styczniowego. Łacińska sentencja „dum docemus discimus” przypomina o tym, że „ucząc innych uczymy się sami”.

 

Odznaczenie jest wykonane metodą tłoczenia.

Materiał: miedź, srebrzona srebrem próby 1000, a następnie patynowana. Herb trójpolowy złocony złotem 24 karaty i malowany lakierami akrylowymi.

 

Wymiar: 45 mm x 45 mm.

Waga: 39 gramów (bez wstążki)

Egzemplarze numerowane i ewidencjonowane.

Regulamin przyznawania odznaczenia

1. Odznaczenie In Memoria Gloria Victis jest nadawane osobom, które swoimi działaniami przyczyniają się do propagowania i kultywowania pamięci o historii Polski, a w szczególności historii powstań z lat 1794, 1830/31, 1848 oraz 1863/64.

2. Odznaczenie IMGV jest formą uznania kierowaną przez pasjonatów do pasjonatów.

3. Odznaczenie IMGV może otrzymać jedynie osoba fizyczna.

4. Odznaczenie IMGV można otrzymać tylko jeden raz w życiu.

5. Do jego otrzymania niezbędna jest rekomendacja osoby, która została już uhonorowana odznaczeniem IMGV. Osoba rekomendująca ustala termin i sposób wręczenia odznaczenia IMGV wg własnego uznania oraz ponosi koszty wyprodukowania odznaczenia.

6. Osoba rekomendująca ma prawo do wskazania maksymalnie dziesięciu rekomendacji.

7. Osoba rekomendująca jest zobowiązana zgłosić kandydaturę do uhonorowania emailem na adres: kontakt@rok1863.pl celem weryfikacji. Weryfikacja ma wyeliminować powtórne nadania odznaczenia IMGV. Po pozytywnej weryfikacji rekomendujący otrzymuje spersonalizowane odznaczenie IMGV wraz z tableau w uzgodnionym terminie, nie wcześniej niż po 30 dniach od pozytywnej weryfikacji.

8. Każde odznaczenie IMGV ma niepowtarzalny numer.

9. Brak odbioru odznaczenia przez osobę rekomendowaną przez okres przekraczający 30 dni o momentu poinformowania o zatwierdzonej rekomendacji skutkuje kasatą rekomendacji. Kolejna rekomendacja dla tej samej osoby będzie rozpatrywana nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia kasaty.

10. Rejestr nadanych odznaczeń IMGV prowadzi rok1863.pl – klub historyczny.

                                 

Wersja: 1.01 –  obowiązuje  od dnia 01.09.2020