160. rocznica pierwszej bitwy pod Małogoszczem [Miejsce: Małogoszcz]

Tradycyjne obchody pierwszej bitwy pod Małogoszczem z dnia 24 lutego 1863 r. również w bieżącym roku miały bardzo uroczysty i zróżnicowany charakter. Począwszy od części oficjalnej na małogoskim rynku, przez uroczystą mszę świętą w kościele parafialnym i apel pamięci na cmentarzu Babinek, aż po rekonstrukcję epizodów z powstania, które już tradycyjnie odbywają się w Ostoi Dworskiej w Leśnicy k/Małogoszcza. Kilka słów na temat Krzyża IMGV wygłosił Komendant Klubu Historycznego Rok1863.pl Romuald Sadowski podczas części oficjalnej na rynku, gdzie nastąpiło wręczenie tych pamiątkowych odznaczeń trzem kolegom, zaangażowanym w krzewienie wiedzy o historii Polski. Również w czasie rekonstrukcji Komendant wcielił się w rolę narratora, opowiadając licznie zebranej publiczności różne historie z okresu Powstania Styczniowego 1863/64.

Miejsce: Małogoszcz