Debata o Powstaniu [Miejsce: Staszów]

O działaniach w regionie Ziemi Świętokrzyskiej, finansowaniu zrywu oraz o roli kobiet w Powstaniu, podczas debaty historycznej 15 czerwca w Staszowskim Ośrodku Kultury, opowiedzieli prelegenci: Paweł Krakowiak, Paweł Staszczak oraz Romuald Sadowski, który wygłosił referat pt. “Pamięć o Powstaniu Styczniowym – sezonowa moda czy ugruntowana tradycja?”. Zainteresowani słuchacze chętnie wdawali się w dyskusję, zadawali pytania oraz wyrażali swoje opinie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pt. “Kobiety w Powstaniu Styczniowym”.
Miejsce: Staszów