Debata o Powstaniu Styczniowym [Miejsce: Baranów Sandomierski]

11 lutego w Domu Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyła się debata historyczna o Powstaniu Styczniowym. Dyskusja została poprzedzona mszą świętą i złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy na powstańczej mogile. W trakcie debaty o różnych spojrzeniach na te same kwestie dyskutowali Paweł Staszczak ze Staszowa i Romuald Sadowski z naszego stowarzyszenia. Pierwszy z nich przyjął trudniejszą rolę, bowiem w swoich tezach i wypowiedziach mocno krytykował decyzję o wybuchu i przebiegu Powstania 1863 r. Dyskusja toczyła się wokół tez: 1. Margrabia Wielopolski świadomie wzniecił powstanie 2. W związku z tym zryw był przeprowadzony w najmniej dogodnym momencie 3. Władze powstanie nie mogły liczyć na realną pomoc międzynarodową 4. Przewaga Wojskowa Rosjan nie dawała szans na zwycięstwo, od samego początku 5. Powstanie było zupełnie nie przygotowane. Ani społecznie, ani politycznie, ani wojskowo.
Spór jaki wiedli historycy-pasjonaci miał na celu zainteresowanie i zaintrygowanie zebranej publiczności, co, jak oceniają organizatorzy, powiodło się w 100%.
Miejsce: Baranów Sandomierski