Debata o Powstaniu Styczniowym [Miejsce: Kielce]

21 listopada na zaproszenie redakcji kieleckiego radia eM dyskutowaliśmy o Powstaniu Styczniowym, z naciskiem na rolę i udział duchowieństwa w tym zrywie. Debata odbyła się w obecności młodzieży z kieleckiego liceum, co oceniamy jako szczególnie ważne.
Miejsce: Kielce