II Capstrzyk Powstańczy [Miejsce: Szczecno k/Daleszyc]

Drugi Capstrzyk Powstańczy odbył się 8 grudnia 2019 r. W trakcie widowiska pod obeliskiem została rozsypana ziemia, przywieziona z mogiły Karola Kality na lwowskim cmentarzu, na Łyczakowie. Widowisko byłoby niezmiernie trudno zorganizować gdyby nie wsparcie (również finansowe) radnego ze Szczecna, pana Czesława Skrybusia i Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczecna. Leśniczy Paweł Kosin pomógł nam w kwestiach organizacyjnych. Koło łowieckie Sokół udostępniło piękną wiatę w Murawinie. Nad bezpieczeństwem całości czuwali druhowie z OSP Szczecno. Bohaterami tego widowiska były: Małogoski Oddział Powstańczy 1863 r Klub Historyczny D K Małogoszcz pod czujnym okiem Grzegorza Szymańskiego oraz SRH 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach dowodzony przez Zbigniewa Kowalskiego. Mogliśmy również liczyć na pomoc szkoły w Szczecnie, która udostępniła sprzęt nagłaśniający. Podziękowania należą się również gościom, mieszkańcom, a przede wszystkim dzieciom, którzy wygospodarowali niedzielne popołudnie, by spędzić je wspólnie wspominając piękne karty naszej lokalnej historii. Dla uczestników przygotowaliśmy pamiątkowe karty pocztowe o tematyce powstańczej.
Miejsce: Szczecno k/Daleszyc