Klasztor na Karczówce [Miejsce: Kielce]

Na terenie klasztoru na kieleckiej Karczówce odsłonięto dwie tablice: tę poświęconą zakonnikowi odsłonił zakonnik, a drugą, poświęconą mieszkańcom odsłoniły dzieci. Na koniec Apel Pamięci pod odnowionym pomnikiem Powstańców na Karczówce odczytał Zbigniew Kowalski, a brać rekonstrukcyjna zwieńczyła obchody salwą honorową.

Miejsce: Kielce