Konferencja pt.: Przyrodniczo-Historyczne Dziedzictwo Lasów Cisowskich [Miejsce: Daleszyce]

Podczas pierwszej edycji Konferencji pt.: Przyrodniczo-Historyczne Dziedzictwo Lasów Cisowskich wygłoszono 11 referatów, których autorzy wywodzili się z różnych środowisk. Wykładowcy, leśnicy, naukowcy i pasjonaci. Mieliśmy możliwość wygłoszenia referatu pt. “Ubiór, uzbrojenie i wyposażenie Powstańców Styczniowych” wspartego przez kilka eksponatów i przede wszystkim obecność rekonstruktora Ksawerego Smurzyńskiego.
W wydarzeniu udział wziął Jan Chryzostom Czachowski – prawnuk legendarnego dowódcy powstańczego – Dionizego Czachowskiego, który nagrodził Romualda Sadowskiego okolicznościowym ryngrafem za kultywowanie i zabieganie o pamięć dla Powstańców Styczniowych. W trakcie konferencji swoje zbiory historycznych artefaktów zaprezentowali: p. Konrad Maj – elementy artyleryjskie z okresu II wojny światowej i bitwy pod Morawicą oraz panowie: Romuald Sadowski i Grzegorz Szymański – repliki broni i ubioru powstańców styczniowych.
Podczas konferencji miała miejsce premiera dwutomowego opracowania: “Powstanie Styczniowe – Pamiętamy” autorstwa Pana Piotra Kacprzaka, który jest swoistą kroniką wydarzeń zrywu narodowowyzwoleńczego 1863/64 w Królestwie Polskim oraz niezwykłą bazą miejsc pamięci narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym.
Miejsce: Daleszyce