Maleszowa. Dziedzictwo kulturowe [Miejsce: Piotrkowice k/Chmielnika]

30 kwietnia br. w Piotrkowicach odbyła się promocja książki „Maleszowa. Dziedzictwo kulturowe” pod redakcją Dariusza Kaliny oraz  sesja popularnonaukowa „W 223. rocznicę śmierci Franciszki z Krasińskich Wettyn”.

Wydarzenie poprzedziła  msza św. w kościele parafialnym w Piotrkowicach w intencji zmarłej 30 kwietnia 1796 r. Esterwerdy Franciszki z Krasińskich Wettyn.  Dalsza część spotkania miała miejsce budynku Świetlicy Wiejskiej i w filii bibliotecznej w Piotrkowicach. Zaproszeni goście uczestniczyli w sesji popularnonaukowej dotyczącej dziejów miejscowości Maleszowa. Inicjatorką zarówno spotkania jak powstania publikacji „Maleszowa. Dziedzictwo kulturowe” jest Maria Szewczyk  – działaczka społeczna, która w swoim wystąpieniu opowiedziała o pracy związanej z powstaniem książki. Promocja  wzbogacona była wystąpieniami współautorów wydawnictwa. Romuald Sadowski poruszył temat powstania styczniowego  w rejonie Maleszowej,  Konrad Maj wygłosił wykład pt.:  “Walki w rejonie Maleszowej w czasie II wojny światowej”, natomiast Grzegorz Wiatr opowiedział o zabytkach wykonanych z chęcińskich marmurów znajdujących się na terenie Lisowa i Piotrkowic. Dariusz Kalina przybliżył losy Franciszki Krasińskiej w swoim wywodzie pt. “Franciszka Krasińska, królewiczowa polska”.

Miejsce: Piotrkowice k/Chmielnika