Na rynku w Chęcinach [Miejsce: Chęciny k/Kielc]

Po raz kolejny wraz z Małogoskim Oddziałem Powstańczym odgrywaliśmy sceny z Powstania Styczniowego. Tym razem centralnym punktem przedstawienia była pieczołowicie przygotowana przez Grzegorza Szymańskiego scena odbicia więźniów prowadzonych przez żołnierzy carskich do aresztu w Chęcinach.

Miejsce: Chęciny k/Kielc