Ociesięki i okolice [Miejsce: Kielce]

W poniedziałek 17 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbyło się spotkanie promocyjne naszej książki “Ociesęki i okolice. Dziedzictwo małych ojczyzn”.
Organizatorzy dziękują za obecność autorom poszczególnych artykułów Dariuszowi Kalina, Januszowi Juszczykowi, Jolancie Bernat Czerwiec, Romualdowi Sadowskiemu (artykuł o Powstaniu Styczniowym) i wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu.
Miejsce: Kielce