Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na dzwonnicy kościelnej [Miejsce: Pierzchnica k/Kielc]

16 kwietnia 2023 r. z inicjatywy mieszkańca Pierzchnicy, Pana Andrzeja Petrusa oraz Pana Włodzimierza Sędzielewskiego na dzwonnicy kościoła parafialnego w Pierzchnicy odsłonięto pamiątkowe tablice z nazwiskami bohaterów II Wojny Światowej pochodzących z naszego terenu. Wykonanie tablic było możliwe dzięki wsparciu m.in. Burmistrza Daleszyc, Związków Zawodowych działających przy MZK Kielce oraz prywatnych darczyńców. Poświęcenia tablic dokonał ks. Marian Gawinek przy asyście żołnierzy z podkieleckiej Bukówki. Uroczystość prowadził Romuald Sadowski, autor książki, która stanowiła podstawę do opracowania treści tablic.

Miejsce: Pierzchnica k/Kielc