Opowieści o naszej małej Ojczyźnie [Miejsce: Drugnia k/Pierzchnicy]

Na zaproszenie społeczności szkolnej w Drugni odbyło się spotkanie, którego tematem było przybliżenie młodzieży rozmaitych historii i legend związanych z Drugnią i okolicami. To był bardzo miło spędzony czas, a młodzież wykazała się i znajomością historii Polski i zaangażowaniem w dyskusje z prowadzącym.
Miejsce: Drugnia k/Pierzchnicy