Sceny batalistyczne z Powstania Styczniowego [Miejsce: Tokarnia k/Kielc]

Z wielkim rozmachem przygotowana i przeprowadzona inscenizacja bitwy pod Małogoszczem. Na terenie skansenu w Tokarni nagrywano m.in. ujęcia do powstającego filmu o Henryce Pustowójtównie. Świetna narracja Przemysława Bednarczyka. liczne grupy rekonstrukcyjne i idealne wręcz otoczenie.

Miejsce: Tokarnia k/Kielc