Śladami Czachowskiego [Miejsce: Bobrza k/Miedzianej Góry]

Dziś operowaliśmy na terenie ruin Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy. W roli charyzmatycznego pułkownika Dionizego Czachowskiego wystąpił p. Marcin Brykczyński. Nas obsadzono w rolach: adiutanta i córki dzielnego dowódcy. Pośród kilku scen, finałową była rekonstrukcja bitwy z 10 czerwca gdzie oddział ok. 950 powstańców odparł atak kilkutysięcznej kolumny rosyjskiej w Bobrzy. W ostatnim epizodzie dzisiejszej inscenizacji odtworzono śmierć Czachowskiego pod Jaworem Soleckim (okolice Sienna) 6 listopada 1863 roku. Świetnie zaplanowane przez Zbigniewa Kowalskiego widowisko.
Miejsce: Bobrza k/Miedzianej Góry