W Galicji o Powstaniu [Miejsce: Breń k/Dąbrowy Tarnowskiej]

Dwa wcielenia narratora… W dniu 25 czerwca wraz z Małogoskim Oddziałem Powstańczym 1863 r uczestniczyliśmy w imprezie plenerowej w Brniu k/Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie przedstawiliśmy kilka scen z Powstania Styczniowego. O tyle to ciekawe, że to tereny Galicji, więc o Powstaniu 1863 r. z tej perspektywy opowiadać było niezmiernie interesująco…
Miejsce: Breń k/Dąbrowy Tarnowskiej