W Wolbromiu [Miejsce: Wolbrom]

Dziś przy Domu Kultury w Wolbromiu miało miejsce widowisko historyczne, w którym pasjonaci i rekonstruktorzy ukazali codzienne życie powstańców styczniowych, ukazując bojowy szlak żołnierzy w scenkach rodzajowych, snując przy tym opowieści zaczerpnięte z pamiętników powstańczych. Na koniec spotkania każdy mógł z bliska zobaczyć mundury, repliki broni powstańczych, zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz wysłuchać opowieści historycznych. Rekonstrukcję historyczną z okresu Powstania styczniowego zrealizowano przez Dom Kultury w Wolbromiu w ramach projektu “Wolbrom pamięta”. Projekt został zrealizowany dzięki wkładowi własnemu DK Wolbrom, oraz dofinansowany ze środków pozyskanych przez Dom Kultury w Wolbromiu, Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″, mającego na celu upamiętnienie 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – największego zrywu narodowowyzwoleńczego skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, a szczególnie Grupie Rekonstrukcyjno-Historycznej Oddziałów Powstańczych, która przybyła do nas na tą okoliczność z okolic Kielc.
Miejsce: Wolbrom