W X Pawilonie Cytadeli [Miejsce: Warszawa]

Wraz z ekipą Małogoskiego Oddziału Powstańczego zawitaliśmy do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Miejsce szczególne w historii Polski. Odwiedziliśmy cele więzienne w których przebywali m.in. Romuald Traugutt, czy Józef Piłsudski. I po raz pierwszy miałem możliwość wystąpienia w użyczonym przez Małogoszczan mundurze powstańczym. Czyli w zasadzie można uznać, że to nasza pierwsza rekonstrukcja historyczna.
Miejsce: Warszawa