Wizyta Jacka Juniszewskiego, autora biografii o gen. Waligórskim [Miejsce: Drugnia k/Pierzchnicy]

Dzisiaj symboliczny grób generała Waligórskiego w Drugni odwiedził Jacek Juniszewski, autor biografii generała. Była to i dla nas i dla niego szczególnie ważna chwila. Jego kilkuletnia praca związana z wyszukiwaniem informacji o Waligórskim, m.in. w Polsce, Szwajcarii, Anglii, Francji i Norwegii zaowocowała wydaniem w 2013 r. książki pt “Generał Waligórski – inżynier i żołnierz”. A konsekwencją tejże książki było odsłonięcie symbolicznego grobu w Drugni. Pan Jacek wspominał swój poprzedni pobyt w Drugni, kiedy ponad 8 lat temu zbierał informacje do swojej książki. Po odwiedzeniu grobu przeszliśmy do Szkoły Podstawowej, gdzie Pan Jacek wpisał się do kroniki szkolnej oraz wpisał szczególną dedykację dla dzieci i młodzieży drugnińskiej na egzemplarzu swojej książki. Na pamiątkę pobytu w Drugni Jacek Juniszewski otrzymał obrazek olejny namalowany przez jednego z uczniów szkoły, opatrzony dedykacją od Prezesa Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni – Stanisława Kwapisza.

Miejsce: Drugnia k/Pierzchnicy