Barbara Gabrielczyk z d. Sadowska [Miejsce: Londyn]

Dziś pożegnaliśmy nestorkę naszej rodziny, ciocię Basię. Jako nastolatka trafiła na zesłanie w głąb Rosji, gdzie pracowała w nieludzkich warunkach przy zbiorach bawełny. Wraz z rodzicami zaciągnęła się do wojska, pod komendę generała Władysława Andersa. By móc walczyć, przeprawiła swoją metrykę, i dodała sobie lat. Przez jakiś czas była osobistą kucharką gen. Andersa. Kiedy jej prawdziwy wiek został przypadkiem odkryty została skierowana do Szkoły Młodszych Ochotniczek w Palestynie. Po wojnie i po demobilizacji rozpoczęła karierę nauczycielską w Londynie, ucząc kilku przedmiotów, aż do 1993 r. Wielokrotnie odznaczana przez władze polskie, brytyjskie oraz wyróżniona Dyplomem Papieskim.
Odeszła przeżywszy blisko 96 lat wśród kochającej rodziny i wielu przyjaciół. Spoczywa na cmentarzu New Southgate Cementery w Londynie.
Barbara Gabrielczyk z d. Sadowska 1928 – 2024
Miejsce: Londyn